Poznáte firmu Market IPM Plast?

Naša spoločnosť zohráva už dve desaťročia významnú úlohu
v oblasti spracovania plastov v našom regióne. Rovnako výrobky našej firmy poznajú i za hranicami Slovenska.

Nosnou časťou je výroba technických výrobkov z plastov pre strojársky a automobilový priemysel. Doplnkovou časťou je výroba spotrebného tovaru pre domácnosti a výroba hračiek.

Z histórie firmy   Market IPM Plast s.r.o. bola založená v r.1992. Jej predchodcami boli dve samostatné firmy fyzických osôb – IPM Plast a Miniplast.
   Spočiatku sme sa venovali hlavne výrobe výliskov pre Českú firmu ETA. Po rozdelení Česko - Slovenskej republiky sme sa začali orientovať viac na výrobu pre strojárske firmy vo svojom okolí a zároveň sme sa upriamili na výrobu pre nemecký trh, ktorý poskytoval stabilitu zákaziek a platieb. Našou zárukou sú referencie od našich odberateľov:


  REFERENCIE

 • Magna Slovteca s.r.o.
 • Sensus Stará Turá
 • Hella Slovakia Kočovce
 • Leoni Autokabel Slovakia Trenčín
 • Veeser Plastic Werks Konstanz

   

 • M-Plast Eggenthal
 • Elster Stará Turá
 • Pankl Automotive Tovarniky
 • Medservis Bratislava
 • JIT Plastic Nové Mesto nad Váhom

V minulosti patril k nosným programom výrobný program pre firmy Rowenta Werke Erbach a ETA Hlinsko.
V poslednej dobe sme rozšírili výrobné priestory o dostavbu výrobnej a montážnej haly. V tomto období vo firme pracuje asi 40 zamestnancov.

Plány do budúcnosti :

Snahou firmy je byť naďalej významným poskytovateľom služieb v segmente spracovania plastov v našom regióne. Modernizáciou procesov chceme prispievať k spokojnosti odberateľov a poskytovať im komplexné služby v spolupráci s našimi dodávateľmi – od konštrukcie nástrojov podľa potrieb a zadania odberateľa, až po kompletnú dodávku hotových dielcov v požadovanej kvalite a čase.