Poznáte firmu Market IPM Plast?

Naša spoločnosť zohráva už dve desaťročia významnú úlohu
v oblasti spracovania plastov v našom regióne. Rovnako výrobky našej firmy poznajú i za hranicami Slovenska.

Nosnou časťou je výroba technických výrobkov z plastov pre strojársky a automobilový priemysel. Doplnkovou časťou je výroba spotrebného tovaru pre domácnosti a výroba hračiek.

VýrobkyMedzi našich odberateľov patria napr. Magna Slovteca s.r.o., Sensus Stará Turá, Hella Slovakia Kočovce, Leoni Autokabel Slovakia Trenčín, Veeser Plastic Werks Konstanz, M-Plast Eggenthal, Elster Stará Turá, Pankl Automotive Tovarniky, Medservis Bratislava, JIT Plastic Nové Mesto nad Váhom a i.

V minulosti patril k nosným programom výrobný program pre Rowenta Werke Erbach a ETA Hlinsko.Výrobky