Poznáte firmu Market IPM Plast?

Naša spoločnosť zohráva už dve desaťročia významnú úlohu
v oblasti spracovania plastov v našom regióne. Rovnako výrobky našej firmy poznajú i za hranicami Slovenska.

Nosnou časťou je výroba technických výrobkov z plastov pre strojársky a automobilový priemysel. Doplnkovou časťou je výroba spotrebného tovaru pre domácnosti a výroba hračiek.

Certifikáty a normyNaša spoločnosť dlhodobo dbá na kvalitu svojich výrobkov a technologických postupov. Kvalitatívny štandard Market IPM Plast potvrdzujú aj udelené certifikáty:ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Market IPM Plast spol. s r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Úplné znenie celého vyhlásenia je prístupné TU. "Norma na systém kvality ISO 9001:2015
Certifikát platí pre "Výroba, montáž a potláčanie výliskov z plastov "Norma ISO 14001:2015
Predmet certifikácie: "Výroba, montáž a potláčanie výliskov z plastov "