Poznáte firmu Market IPM Plast?

Naša spoločnosť zohráva už dve desaťročia významnú úlohu
v oblasti spracovania plastov v našom regióne. Rovnako výrobky našej firmy poznajú i za hranicami Slovenska.

Nosnou časťou je výroba technických výrobkov z plastov pre strojársky a automobilový priemysel. Doplnkovou časťou je výroba spotrebného tovaru pre domácnosti a výroba hračiek.

Kontakty


tel.: +421 32 7790385
tel.: +421 32 7790396
Market IPM Plast spol. s r.o.
916 13 Vaďovce
Slovensko
BANKOVÉ SPOJENIE:
0041717585 / 0900
SLSP a. s., Nové Mesto nad Váhom
IČO: 31 433 324
IČ DPH:SK2020382606